+48 58 573 55 55

PL EN
Jak pracujemy >

TRIGGER POINTS / PUNKTY SPUSTOWE

Punkty spustowe (trigger points) występują u wszystkich pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi narządu ruchu. Można je określić jako nadpobudliwe punkty w obszarze napiętej tkanki mięśniowej. Palpacja tych punktów skutkuje wyzwoleniem bólu, dysfunkcji ruchowej i objawów autonomicznych.

Leczenie uwzględnia inaktywację mięśniowo-powięziowego punktu spustowego, korekcję dysfunkcji biomechanicznej i posturalnej oraz przywrócenie właściwych wzorców ruchowych.