+48 58 573 55 55

PL EN
Jak pracujemy >

PNF

P - proprioceptywne - stymulujące receptory czuciowe, które odbierają informację dotyczącą ruchu i pozycji ciała w przestrzeni
N - nerwowo-mięśniowe - aktywizujące połączenia nerwowo-mięśniowe
F - facylitacja - torowanie, ułatwianie

Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe to koncepcja fizjoterapeutyczna, która rozpatruje człowieka całościowo zakładając istnienie niewykorzystanych potencjałów (Dr Herman Kabat, 1950).

PNF charakteryzuje się:
- nauczaniem ruchu z naciskiem na wykorzystanie go w życiu codziennym
- stosowanie ćwiczeń w sekwencji neurorozwojowej, dostosowanych do możliwości danego pacjenta
- analiza kontroli motorycznej umożliwiająca wytworzenie i utrwalenie prawidłowych wzorców ruchowych

Wszystkie działania związane z terapią w zakresie PNF są nakierowane na cel funkcjonalny dostosowany do konkretnego pacjenta i do środowiska, w jakim się on znajduje.


Metoda PNF ma zastosowanie u pacjentów:
- ze schorzeniami neurologicznymi
- z urazami ortopedycznymi
- ze skoliozami
- z bólami pleców